dijous, 2 de març del 2017

Estiragecs
ESTIRAGECS, m. i  f

Persona que molesta, amoïnadora. 


Mot compost, no recollit en els diccionaris, format per la tercera persona del present d'indicatiu del verb estirar i el substantiu gec en la seva forma de plural.   

El verb estirar és d'origen incert, tal vegada del llatí vulgar *TIRARE, amb l'afegit del prefix EX- 'fora'. 

El substantiu gec és d'origen àrab, de xakk  'cota de malles'.   

__________________________________________________________
Fotografia:  Centre d'Interpretació de la Bruixeria (Ajuntament de Sant Feliu)