dijous, 18 de maig de 2017

Grauxa
GRAUXA,  f.

Granota. 

{DCVB: Plana de Vic}Mot del registre informal, de to familiar i espontani, conegut per tot el Lluçanès. El DCVB en dona la referència del Diccionari Aguiló, i així mateix ho fa Joan Coromines en el DECLC (s. v. GRAIXANDO), que el considera alteració de graixando per influència de granota i de graula (gralla). 

El mot graixando (greixando en el DCVB) 'gripau petit' no és, però, de la comarca del Lluçanès. El tenim confirmat, això sí, en el terme de la Cellera de Ter, a les Guilleries (tardor de 2007), en el sentit de 'gras, rodanxó', i també és propi, en aquest darrer sentit, de la ciutat de Girona, de l'Empordà, la Garrotxa i de la comarca de Banyoles. 

En el sentit de 'batraci', el mot greixando solament es trobava, segons Coromines (DECLC), en la zona de Banyoles, d'acord amb observacions d'ell mateix a mitjan segle XX.   

Tot i no figurar en el DIEC2 (i sí, en canvi, en el DIEC1 i en el GDLC), el substantiu grauxa el trobem en el Diccionari de sinònims d'Albert Jané com a únic sinònim per a granota


__________________________________________________________
Fotografia: riera Gavarresa (Jordi Dorca)