dijous, 30 de març del 2017

Estopall
ESTOPALL,  m

Drap, generalment de lli, amarat d'aigua de timó, que hom fa servir per a rentar ferides. 


No és en els diccionaris. És derivat del substantiu estopa, del llatí STŬPPA. En la pronúncia d'aquí sol presentar-se segons solució ieista: estopai.

__________________________________________________________
Fotografia: casa de la Gallinera (Jordi Dorca)