dimarts, 21 de març del 2017

LlistatLLISTAT, -ADA, adj

Alt i prim.


Mot que ja recull el DIEC-2, bé que no en aquest sentit. 

És derivat de llista, del germànic lista 'llenca'. 

A les Guilleries i el Montseny ens consta que es diu de l'arbre que creix sense nusos i ben dret i que és, doncs, molt apreciat per la seva fusta (DCVB: Tortosa, Coll de Nargó).  

__________________________________________________________
Fotografia: cruïlla de camins, entre el Crespí i el mas Miquelet  (Jordi Dorca)