dijous, 23 de març del 2017

Esquerdill

ESQUERDILL,  m

1. Estellicó, fragment que es desprèn d'un cos dur quan es trenca.  

2. Trapella, murri, persona de poc fiar, aspre en el tracte.  


La segona accepció d'aquest mot no és en els diccionaris. L'informant ens l'ofereix juntament amb els substantius esparranquill (derivat del substantiu esparranci esmolet, els quals, en aquest indret, també es fan servir en aquest darrer sentit. 

Esquerdill és derivat del substantiu esquerda, del fràncic *skerda

__________________________________________________________