dimarts, 16 de maig del 2017

Fer topo-topo

TOPO,  m

Cop, topada. 

Fer topo-topo  'topar amb algú de manera imprevista, no volguda'Topo 'topada' és derivat postverbal de topar, el qual surt d'un radical topp-, onomatopeia del cop que dona un cos dur en trobar-se amb un altre. El DCVB el tracta com a vulgarisme i n'esmenta, alhora, l'ús que en féu el Baró de Maldà.

La parèmia és pròpia de l'ús informal i és també emprada en sentit figurat, és a dir, per referir-se a una coincidència amb algú que no agrada de trobar encara que sigui sense contacte físic.  


__________________________________________________________
Fotografia:  carrer de Balmes (Ajuntament de Sant Feliu)