divendres, 2 de febrer del 2018

Adreçallonganisses
ADREÇALLONGANISSES,  m

Estri imaginari. Mot emprat en to de facècia o de bromada, generalment amb motiu de trobades o aplecs, com és ara la matança del porc. La persona que era objecte de l'engany, generalment un foraster, era enviada a cercar aquesta eina inexistent a una casa dels encontorns, no gaire propera, tanmateix. 

L'eina, no cal dir-ho, no es feia mai trobadissa i l'escarni en solia ser la conseqüència més probable. A fi de perllongar la bromada, hom conta que alguna vegada, havent arribat a la casa de destinació, havia estat lliurada a la persona innocent un bocí de rajola ben embolicat amb un parrac.  

Mot compost, en fi, per la tercera persona del present d'indicatiu del verb adreçar i pel substantiu llonganissa (esdevingut llangonissa, per metàtesi, en la pronúncia corrent d'aquest indret i d'una bona part del domini). 

Llonganissa 'botifarra, llonganissa' és mot estudiat per Joan Veny. Ve del llatí LUCANICIA, perquè era a la Lucània, regió del sud d'Itàlia, on aquest embotit es feia. En l'evolució fonètica d'aquest substantiu hi ha, sens dubte, la influència de llong 'llarg'.     __________________________________________________________